Soluppgång över Knuthöjdsmossen
Morgon vid Knuthöjdsmossen
Morgon på spången vid Knuthöjdsmossen
Dimma i granskogen
Jordhamn på Öland
Sandvik Öland
Jordhamn Öland
Neptuni åkrar på Öland
"Elin"
Domsand
Hovs Hallar
Hovas Hallar
Sandvik Öland
Sandhamn på Öland
Ölands brygga 1 mil söder om Gränna
Höstmorgon i Finnmarken
Skagen
Hassafall
Domsand i Bankeryd
Fästöglan
Röttlefallet
Hällkar på Ramsvikslandet
Munkaskog
Ölands södra udde
Sebybadet på Öland
Ramsvikslandet