Svarthakedoppings unge
Svarthakedoppings unge
Mat dags
Svarthakedoppings unge
Praktejder
Lunnefåglar
Tretåig mås
Praktejder
Lunnefågel
Toppskarv
Lunnefågel
Lappuggla på Dumme mosse
Kärrsnäppa
Aftonfalk
Men hallå, det är fullt!
Svarthakedopping
Svarthakedopping
Svarthakedopping
Storspov tittar fram i den höga växtligheten
Smålom
Knipor som kivas
Ready for takeoff
Knipa
Smålom i morgonljus
Smålom i morgondimman
Smålom
Tornfalk med byte
Törstig Tärna
Kungsfiskare vid Röttle
Kungsfiskare vid Röttle
Gluttsnäppa
Gluttsnäppa
Kärrsnäppa
Havsörn
Havsörnar
Havsörnar
Storlom i morgonljuset
Svarthakedopping
Ensam Kärrsnäppa
Svarthakedopping
Storspov
Rödspov i kvällsljuset
Tranor
Trana
Ormvråk
Myrspov
Sov ni , jag vaktar
Spovsnäppa i gryningen
Skärfläcka
Aftonfalk vid Tåkern
Aftonfalk vid Tåkern
Lappuggla vid Dummemosse i Jönköping
Lappuggla vid Dummemosse
Ljungpipare på Dumme mosse
Ägretthäger en tidig morgon på Öland
Den blicken
Gråhakedopping