Ormvråk
Myrspov
Sov ni , jag vaktar
Spovsnäppa i gryningen
Skärfläcka
Aftonfalk vid Tåkern
Aftonfalk vid Tåkern
Lappuggla vid Dummemosse i Jönköping
Lappuggla vid Dummemosse
Ljungpipare på Dumme mosse
Ägretthäger en tidig morgon på Öland
Den blicken
Gråhakedopping