Lunnefågel
Toppskarv
Lunnefågel
Lappuggla på Dumme mosse
Kärrsnäppa
Aftonfalk
Men hallå, det är fullt!
Svarthakedopping
Svarthakedopping
Svarthakedopping
Storspov tittar fram i den höga växtligheten
Smålom
Knipor som kivas
Ready for takeoff
Knipa
Smålom i morgonljus
Smålom i morgondimman
Smålom
Tornfalk med byte
Törstig Tärna
Kungsfiskare vid Röttle
Kungsfiskare vid Röttle
Gluttsnäppa
Gluttsnäppa
Kärrsnäppa
Havsörn
Havsörnar
Havsörnar
Storlom i morgonljuset
Svarthakedopping
Ensam Kärrsnäppa
Svarthakedopping
Storspov
Rödspov i kvällsljuset
Tranor
Trana
Ormvråk
Myrspov
Sov ni , jag vaktar
Spovsnäppa i gryningen
Skärfläcka
Aftonfalk vid Tåkern
Aftonfalk vid Tåkern
Lappuggla vid Dummemosse i Jönköping
Lappuggla vid Dummemosse
Ljungpipare på Dumme mosse
Ägretthäger en tidig morgon på Öland
Den blicken
Gråhakedopping